Środa, 08 Lipiec 2020

Pełen śmietnik na posesji – czy PUK ma obowiązek go opróżnić?


01.07.2019 r.


W ostatnim czasie do urzędu miasta wpłynęły zapytania dotyczące działalności pracowników Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Rumi. Mieszkańcy chcieli się dowiedzieć, czy osoby odpowiedzialne za wywóz śmieci wywiązały się ze swoich obowiązków, ponieważ z posesji pytających nie odebrano zapełnionych worków lub pojemników. Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyjaśnienia.

Co mówią przepisy?

Sprawę tę regulują zapisy uchwały Rady Miejskiej Rumi z 26.10.2017 roku (§4, pkt. 5). Dokument mówi jasno, że pojemniki lub worki na odpady należy ustawić w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników przedsiębiorstwa odbierającego odpady, w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego, lub należy wystawić je przed posesję, w sposób nieutrudniający przejścia lub przejazdu.

Z korzyścią dla wszystkich

Zgodnie z uchwałą, to właściciel nieruchomości powinien przygotować odpady, w taki sposób, aby umożliwić ich odbiór bez konieczności wejścia na prywatną posesję, czyli wystawić zapełnione pojemniki lub worki na śmieci poza teren działki. Takie rozwiązanie ma chronić obie strony, a przede wszystkim osoby odbierające nieczystości przed posądzeniem o wtargnięcie na teren prywatny bez zgody właściciela oraz zapobiec ryzyku pogryzienia pracowników przez agresywne psy.

W odpowiednim miejscu i czasie

Trzeba również pamiętać, że odpady, zgodnie z harmonogramem, odbierane są w konkretne dni od godziny 7.00. Należy więc je przygotować do odbioru najpóźniej do tej godziny. W przeciwnym razie, pracownicy przedsiębiorstwa wywozowego mają prawo nie opróżnić pojemnika na odpady lub nie zabrać zapełnionych worków.

Więcej szczegółów

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych dostępne są w zakładce – ochrona środowiska.

Kalendarz wydarzeń