Poniedziałek, 15 kwietnia 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Powstał Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie


Powstał Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie16.12.2020 r.


W ramach „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej Rumia na 2020 rok” powstał Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie.

Celem pracy Punktu Konsultacyjnego jest:

•    motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia oraz kierowanie do specjalistycznych placówek,
•    dostarczanie informacji o możliwościach podejmowania profesjonalnej terapii,
•    udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom po zakończeniu terapii odwykowej i ich rodzinom,
•    inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej.

W Punkcie Konsultacyjnym wsparcie udzielane jest:

•    osobom doświadczającym przemocy w rodzinie,
•    osobom uzależnionym od alkoholu i innych środków odurzających,
•    członkom rodzin osób uzależnionych,
•    osobom będącym w kryzysie.

Pomoc udzielana w punkcie konsultacyjnym jest bezpłatna i nie wymaga skierowania.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń