Czwartek, 05 października 2023
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Przez ruch do zdrowia – tak miasto stara się zadbać o seniorów


Przez ruch do zdrowia – tak miasto stara się zadbać o seniorów04.04.2023 r.

Seniorzy ćwiczący na basenie hotelu Faltom

Rumscy seniorzy do połowy czerwca będą uczestniczyć w dedykowanych im zajęciach, które odbywają się na basenie hotelu Faltom. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez firmę Euro Styl. Równocześnie, w ramach Budżetu Obywatelskiego, we współpracy z siłownią Citygym realizowany jest program „Aktywni po sześćdziesiątce”. To tylko dwa przykłady miejskich działań, których celem jest wsparcie aktywności osób starszych oraz poprawa ich kondycji zdrowotnej. Seniorzy mogą jednak skorzystać z wielu udogodnień.

Mając na uwadze publikowane przez GUS prognozy demograficzne – z których wynika, że do 2050 roku osoby w wieku poprodukcyjnym będą stanowić około 25% polskiego społeczeństwa – władze Rumi starają się realizować różne formy wsparcia seniorów.

Gimnastyka dla seniorów

Mieszkańcy, którzy ukończyli 60 lat, mogą wypełnić wniosek o wydanie Rumskiej Karty Seniora. Uprawnia ona posiadaczy do korzystania ze zniżek na różnego rodzaju towary i usługi, a także do uczestnictwa w koncertach z organizowanych z okazji Rumskiego Dnia Seniora. Do tej pory występowali dla seniorów: Halina Frąckowiak, Krystyna Giżowska, Krzysztof Krawczyk, Żuki, Andrzej Cierniewski oraz Ryszard Rynkowski. W urzędzie miasta można także pobrać tzw. pudełko życia, czyli pojemnik mogący uratować życie w chwili nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub przyjazdu karetki. Równocześnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje usługi opiekuńcze, poradnictwo czy zapomogi. Samorząd dotuje też różne stowarzyszenia, między innymi: prężnie działający Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku, ognisko TKKF „Senior” oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Ryszard Rynkowski występujący z okazji Rumskiego Dnia Seniora

W mieście działa Rumska Rada Seniora, która swoją aktywnością wyróżnia się na tle kraju. Celem tego samorządowego organu jest zapewnianie najstarszym rumianom wpływu na dotyczące ich sprawy. Rada ma także stwarzać warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej seniorom, umożliwiać im integrację oraz reprezentować ich interesy. W działalność rady wpisuje się m.in. organizacja spotkań z radcą prawnym, przedstawicielem ZUS-u czy policjantami przestrzegającymi przed oszustwami skierowanymi w tę grupę społeczną.

Za działania na rzecz seniorów burmistrz Michał Pasieczny oraz wiceburmistrz Ariel Sinicki otrzymali w grudniu 2021 roku odznaki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.


Więcej informacji na temat skierowanych do seniorów działań udziela Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Rumi pod numerami telefonów: 58 679 65 39 lub 58 679 65 41.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń