Piątek, 23 lutego 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Władze Rumi wyróżnione za działania na rzecz seniorów


Władze Rumi wyróżnione za działania na rzecz seniorów16.12.2021 r.

Od lewej: przewodniczący Oddziału Okręgowego w Gdańsku Eugeniusz Podolak, przewodniczący Rumskiej Rady Seniorów  i oddziału rejonowego PZERiI w Rumi Mieczysław Grzenia, burmistrz Rumi Michał Pasieczny

Doceniając podejmowane przez Rumię działania na rzecz seniorów, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów uhonorował Złotymi Odznakami burmistrza Michała Pasiecznego i wiceburmistrza Ariela Sinickiego. Takie samo wyróżnienie za zasługi otrzymał również Mieczysław Grzenia, przewodniczący oddziału rejonowego PZERiI w Rumi i Rumskiej Rady Seniorów. Okazją do wręczenia medali było odbywające się 15 grudnia spotkanie wigilijne tutejszego oddziału Związku.

Złote Odznaki Honorowe są przyznawane osobom, organizacjom i instytucjom za szeroko rozumiane działania wspierające społeczność seniorów, znajomość ich potrzeb, codzienną pomoc, a także współpracę przy organizacji przedsięwzięć zapobiegających wykluczeniu społecznemu osób starszych. Nadane przez Związek wyróżnienia wręczył rumianom Eugeniusz Podolak, przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego PZERiI w Gdańsku i jednocześnie przewodniczący puckiego oddziału rejonowego.

Ogromnie dziękujemy Zarządowi za docenienie naszych działań i starań. To dla nas wyjątkowe wyróżnienie, stanowiące nie tylko potwierdzenie skuteczności dotychczasowej polityki senioralnej, ale i motywację do realizacji kolejnych zadań społecznych oraz projektów – przyznał Michał Pasieczny, burmistrz Rumi.

Mając na uwadze prognozy demograficzne – z których wynika, że do 2050 roku osoby w wieku poprodukcyjnym będą stanowiły 25% polskiego społeczeństwa – władze Rumi starają się realizować różne formy wsparcia seniorów. Takie działania prowadzi przede wszystkim Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, są to m.in. usługi opiekuńcze, poradnictwo oraz wsparcie finansowe. Dodatkowo prowadzone są projekty takie jak: Pudełko Życia, Rumska Karta Seniora, Aktywny Senior czy Dzień Seniora. Samorząd dotuje także różne stowarzyszenia, w tym prężnie działający Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

W mieście działa również Rumska Rada Seniora, która swoją aktywnością wyróżnia się na tle kraju. Celem rady jest zapewnianie najstarszym rumianom wpływu na dotyczące ich sprawy. Rada ma także stwarzać warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych, umożliwiać im integrację oraz reprezentować ich interesy. W działalność rady wpisuje się m.in. organizacja spotkań dla osób starszych z radcą prawnym, przedstawicielem ZUS-u czy policjantami przestrzegającymi przed oszustwami skierowanymi w tę grupę społeczną. Ponadto seniorzy cyklicznie spotykają się w Miejskim Domu Kultury, by omawiać bieżące sprawy.

Złote Odznaki Honorowe formalnie zostały nadane w sierpniu zeszłego roku, jednak ze względu na pandemię koronawirusa nie było wcześniej odpowiedniej sposobności, aby je uroczyście wręczyć.

Świąteczne dekoracje Seniorzy uczestniczący w Wigilii Mieczysław Grzenia i Michał Pasieczny Ariel Sinicki, Mieczysław Grzenia i Michał Pasieczny Seniorzy uczestniczący w uroczystości Eugeniusz Podolak wręczający odznaczenie Mieczysławowi Grzeni Eugeniusz Podolak wręczający odznaczenie Mieczysławowi Grzeni Eugeniusz Podolak wręczający odznaczenie Mieczysławowi Grzeni Eugeniusz Podolak, Mieczysław Grzenia i Michał Pasieczny Mieczysław Grzenia i Michał Pasieczny Eugeniusz Podolak wręczający odznaczenie Arielowi Sinickiemu Eugeniusz Podolak wręczający odznaczenie Arielowi Sinickiemu Seniorzy uczestniczący w uroczystości Dyplom wręczony burmistrzowi Michałowi Pasiecznemu

Ściągnij galerię
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń