Niedziela, 14 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Rumia realizuje kolejne znaczące inwestycje


Rumia realizuje kolejne znaczące inwestycje17.04.2019 r.


Gmina realizuje kolejne znaczące inwestycje. Poniższe zestawienie przedstawia, na jakim etapie są poszczególne przedsięwzięcia.

Miasteczko rowerowe

Postępują prace związane z wykonaniem miasteczka rowerowego przy ulicy Topolowej, składającego się m.in. z ciągów komunikacyjnych, znaków drogowych i obiektów małej architektury. Obecnie trwają prace brukarskie. Zostały już ułożone obrzeża, poszczególne warstwy podbudowy oraz część kostki brukowej. Inwestycja jest realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Mieszkania komunalne

Trwa budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ulicy Żwirki i Wigury. Obecnie postępują prace murarskie na trzecim, czyli ostatnim piętrze. Budowa powinna się zakończyć na początku przyszłego roku. Koszt tej inwestycji to prawie 5,5 miliona złotych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod tym linkiem.

Winda w Zespole Szkół Ogólnokształcących

Zakończono betonowanie szybu windy i rozpoczęto jego docieplanie – elewacja jest już częściowo wykonana. Inwestycja została dofinansowana ze środków zewnętrznych. Przedsięwzięcie jest realizowane głównie z myślą o osobach niepełnosprawnych – nie tylko uczniach największej w mieście szkoły, ale i pracownikach, rodzicach oraz gościach. Szacunkowy koszt inwestycji to około 300 tysięcy złotych, z czego blisko 30% stanowią środki zdobyte z PFRON-u. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod tym linkiem.

Projekt rewitalizacji Zagórza i Góry Markowca

Dobiega końca budowa kładki pieszo-rowerowej nad Zagórską Strugą, usytuowanej równolegle do istniejącego mostu przy ulicy Sabata. W ramach inwestycji wybudowany zostanie także fragment chodnika oraz ścieżki rowerowej.

Postępuje też remont czterech budynków na osiedlu Zagórze oraz wyłoniono wykonawców remontu kolejnych trzech budynków. Ponadto opracowywana jest dokumentacja przetargowa na zagospodarowanie terenu osiedla. Zakres prac będzie obejmował m.in. powstanie placu zabaw, miejsc parkingowych, oświetlenia i wymianę przyłączy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod tym linkiem.

Skwer Derdowskiego i Wybickiego

Został przygotowany program funkcjonalno-użytkowy oraz dokumentacja przetargowa. Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu. Inwestycja jest realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego. Celem przedsięwzięcia jest m.in. podniesienie jakości przestrzennej miejsca, w którym odbywają się uroczystości związane z obchodami rocznic ważnych wydarzeń lokalnych i państwowych.

Bieżnia na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Zakończyły się prace ziemne, z wyjątkiem ostatecznego ukształtowania terenu od strony zachodniej bieżni. Wykonano odwodnienie, a także podbudowy bieżni oraz nawierzchni stanowisk lekkoatletycznych z asfaltobetonu. Powstały również fundamenty pod słupy oświetleniowe i okablowanie. Inwestycja została dofinansowana ze środków zewnętrznych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod tym linkiem.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń