Czwartek, 18 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Rumia włączy się w dystrybucję węgla


Rumia włączy się w dystrybucję węgla08.11.2022 r.


Mając na uwadze dobro mieszkańców, Rumia zajmie się dystrybucją węgla. Opał po preferencyjnej cenie będą mogły zakupić osoby uprawnione do dodatku węglowego. Sprzedaż będzie realizowana przez współpracujący z urzędem prywatny podmiot.
 
Jak podkreślają przedstawiciele władz miasta, zaangażowanie samorządu w dystrybucję węgla wynika wyłącznie z troski o mieszkańców.
 
Musimy koniecznie pomóc mieszkańcom, nie wyobrażamy sobie sytuacji, w której rumianie nie mieliby czym ogrzać swoich domów – mówi Michał Pasieczny, burmistrz Rumi. – Musimy też uczciwie powiedzieć, że rząd po raz kolejny obciąża urzędy gmin i miast, tym razem zrzucając na nas obowiązek i odpowiedzialność za dystrybucję oraz sprzedaż węgla. To nie powinno być nasze zadanie, nie możemy też odpowiadać za ilość czy jakość opału, bo nie mamy na to najmniejszego wpływu, a nawet w umowie ze spółką Skarbu Państwa PGE Paliwa czytamy, że nie wiadomo, czy pomimo zamówienia dostarczą nam potrzebną ilość węgla. Do tej pory nie otrzymaliśmy certyfikatów potwierdzających skład i kaloryczność węgla. Najtańszym i najlepszym rozwiązaniem byłoby zlecenie zadania przez rząd lokalnym składom węgla, które bez problemu by sobie z tym poradziły. Natomiast przez to, iż jest ogromne ryzyko dotyczące jakości węgla, a jednocześnie brak możliwości zwrotów i ogromnie ciężki proces reklamacji, to przedsiębiorcy, jak widać, nie chcieli ryzykować – podkreśla burmistrz Rumi.

 

Najważniejsze informacje dotyczące preferencyjnego zakupu węgla w Rumi:

 • Miasto, poprzez podmiot prywatny, będzie sprzedawać węgiel mieszkańcom w cenie 2000 zł brutto za tonę.
 • Aby zakupić opał od urzędu miasta, trzeba złożyć wniosek o preferencyjny zakup węgla.
 • Zgodnie z ustawą chętni muszą spełniać warunki uprawniające do otrzymania dodatku węglowego.
 • Z preferencyjnego zakupu węgla nie może skorzystać członek gospodarstwa domowego, które nabyło paliwo stałe na sezon grzewczy 2022/2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę.
 • Za rodzaj i jakość dostarczonego węgla nie odpowiada gmina.
 • Surowiec przeznaczony do dystrybucji pochodzi najprawdopodobniej z Kolumbii, może się również pojawić węgiel z Indonezji lub Australii, co może wpłynąć na jego właściwości (informacja od firm zajmujących się sprzedażą opału).
 • Urząd Miasta Rumi do dzisiaj nie otrzymał certyfikatu opisującego skład i kaloryczność węgla.
 • Zgodnie z ustawą zakupionego węgla nie można zwrócić.
 • Zgodnie z przygotowanym przez resort aktywów państwowych rozporządzeniem ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego jest ograniczona.
 • Spółka Skarbu Państwa PGE Paliwa, zgodnie z przedstawionym gminie projektem umowy, nie gwarantuje, że węgla wystarczy dla wszystkich uprawnionych do jego zakupu.
 • Wnioski o preferencyjny zakup węgla będą przyjmowane od 14 listopada w formie elektronicznej poprzez EPUAP i w formie papierowej w punktach wyznaczonych przez Urząd Miasta Rumi.
 • Osoby uprawnione do otrzymania dodatku węglowego, które złożą stosowny wniosek, mogą otrzymać zakupiony węgiel w ilości 1,5 tony jednorazowo lub 3 ton w dwóch transzach: 1,5 tony do 31 grudnia 2022 roku oraz kolejne 1,5 tony do 30 kwietnia 2023 roku. Nie ma możliwości zakupu innej ilości węgla.
 • Węgiel będzie rozdysponowywany wśród mieszkańców, którzy się zgłosili, zgodnie z kolejnością wpływu wniosków.
 • Po uzyskaniu informacji o dostawie surowca mieszkaniec będzie musiał w ciągu 48 godzin zapłacić 3000 zł brutto za 1,5 tony węgla przelewem na wskazany rachunek bankowy gminy.
 • Po wpłynięciu środków finansowych na konto urzędu miasta firma transportowa dostarczy węgiel pod wskazany adres.

Numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat:

PL12 1160 2202 0000 0005 4915 1829

 

Pobierz wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego w Rumi.


Punkty składania wniosków:

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi (ul. Mickiewicza 49)
OD 18 LISTOPADA FUNKCJONOWANIE PUNKTU ZOSTAŁO ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA

 • Pon. 9.00-17.00
 • Wt.-pt. 7.30-15.30

2. Klub Integracji Społecznej w Rumi (ul. Sabata 3)

 • Pon. 9.00-17.00
 • Wt.-pt. 7.30-15.30

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi (ul. Ślusarka 2)

 • Pon. 9.00-15.30
 • Wt.-pt. 7.30-15.30

4. Wydział Klimatu i Ochrony Powietrza Urzędu Miasta Rumi (ul. Starowiejska 17)

 • Pon. 9.00-17.00
 • Wt.-pt. 7.30-15.30

Infolinia obsługiwana przez pracowników urzędu miasta w godzinach 7:30-15:30 pod numerem telefonu: 58 679 65 88


Treść ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń