Sobota, 02 lipca 2022
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Rumska biblioteka zdobyła 65 tysięcy złotych na realizację projektów promujących lokalną historię


Rumska biblioteka zdobyła 65 tysięcy złotych na realizację projektów promujących lokalną historięf24.05.2022 r.

Ruiny cysterskiego kościoła przy ul. Kościelnej, fot. Dariusz Rybacki

Dzięki grantom pozyskanym z programu „Patriotyzm Jutra” biblioteka zrealizuje dwa interdyscyplinarne projekty: "Skrzydła nad polskim Wybrzeżem – dzieje lotniska w Rumi Zagórzu" oraz "Historia ukryta w ruinach – cysterskie dziedzictwo Rumi, Pomorza i Polski". Realizacja rozpocznie się wczesną jesienią.

Dzięki zaangażowaniu naszego zespołu do biblioteki trafi aż 65 tysięcy złotych z programu "Patriotyzm jutra". Dzięki tym środkom będziemy mogli jesienią tego roku promować tematy związane z lokalnym dziedzictwem. Zorganizujemy warsztaty, wystawy plenerowe i spotkania związane z historią rumskiego lotniska i ruin cysterskiego kościoła – mówi Dariusz Rybacki, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Projekty historyczne, o których mowa, dotyczą ruin XV-wiecznej cysterskiej świątyni w Rumi oraz przedwojennego lotniska, którego jedynym obecnym śladem jest zwyczajowa nazwa dzielnicy "Lotnisko". Połączenie warsztatów, wykładów i konferencji pozwoli na zaprezentowanie szerszego kontekstu dotyczącego historii zakonu oraz dziejów lotnictwa sportowego i cywilnego, które w dwudziestoleciu międzywojennym obsługiwało rozbudowującą się Gdynię.  

Mam nadzieję, że projekt przyczyni się do promocji zabytku cysterskiego kościoła oraz zwiększy świadomość związaną z rolą zakonu w dziejach naszego miasta – dodaje Justyna Sychowska, autorka projektu "Historia ukryta w ruinach – cysterskie dziedzictwo Rumi, Pomorza i Polski".

Dzięki interdyscyplinarnym warsztatom mieszkańcy będą mieli możliwość nie tylko wsłuchania się w historię, ale także będą mieli okazję do aktywnego i twórczego jej doświadczania. W trakcie warsztatów z kaligrafii i iluminacji odkryją tajniki pracy w skryptoriach i kancelariach średniowiecznych; nauczą się posługiwać różnymi krojami pisma średniowiecznego, a nawet pisać gęsim piórem.

Z kolei w ramach warsztatów modelarskich wykonają modele samolotów związanych z rumskim lotniskiem. Obiekt ten był szczególny dla historii Pomorza i Polski – był kuźnią młodych talentów z Aeroklubu Gdańskiego, wybitnych sportowców. Ich sylwetki zostaną zaprezentowane w ramach wystawy plenerowej pt. "Kadeci, sportowcy, bohaterowie - rumscy piloci".

Autorami i koordynatorami projektów są: Justyna Sychowska, na co dzień pracującą w dziale gromadzenia biblioteki oraz dyrektor biblioteki Dariusz Rybacki.

"Patriotyzm Jutra" to ogólnopolski Program grantowy, który służy odkrywaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury.

Kalendarz wydarzeń