Czwartek, 28 Maj 2020

Sposób przyjmowania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych


14.04.2020 r.

Aktualizacja 14.04.2020


Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w mieście Rumia obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Słupsku I informuje, co następuje:

§1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 16.04.2020 r. do godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Rumi do niżej wymienionych komisji wyborczych:

 • Nr 1, w liczbie 8,
 • Nr 2, w liczbie 10,
 • Nr 3, w liczbie 8,
 • Nr 4, w liczbie 8,
 • Nr 5, w liczbie 7,
 • Nr 6, w liczbie 10,
 • Nr 7, w liczbie 9,
 • Nr 8, w liczbie 9, -
 • Nr 9, w liczbie 10,
 • Nr 10, w liczbie 10,
 • Nr 11, w liczbie 10,
 • Nr 12, w liczbie 8,
 • Nr 13, w liczbie 9,
 • Nr 14, w liczbie 6,
 • Nr 15, w liczbie 7,
 • Nr 16, w liczbie 10,
 • Nr 17, w liczbie 7,
 • Nr 18, w liczbie 6,
 • Nr 19, w liczbie 10,
 • Nr 20, w liczbie 10,
 • Nr 21, w liczbie 11.

§2. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 17.04.2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta Rumi.

§3. Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Podpisano: Komisarz Wyborczy w Słupsku I Marek Lagut.

Cały dokument – pobierz.

Uwaga: Zgłoszeń należy dokonywać na adres mailowy Urzędu Miasta Rumi: urzad@um.rumia.pl bądź telefonicznie pod numerem 58 679 66 00 (sekretariat burmistrza).


Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522), tj. z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w związku informacjami o zamknięciu dla interesantów niektórych urzędów gminy i ograniczeniami w przyjmowaniu przez nie korespondencji, a jednocześnie biorąc pod uwagę bieg kalendarza wyborczego, stanowiącego załącznik do postanowienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 184), w tym m.in. w zakresie przyjmowania przez urzędników wyborczych za pośrednictwem urzędów gmin zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wyjaśnia, co następuje.

Zgłoszeń należy dokonywać na adres mailowy Urzędu Miasta Rumi: urzad@um.rumia.pl bądź telefonicznie pod numerem 58 679 66 00 (sekretariat burmistrza).

Kalendarz wydarzeń