Poniedziałek, 21 Wrzesień 2020
powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast
BIP Rumia

Sposób przyjmowania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych


Sposób przyjmowania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczychf14.04.2020 r.

Aktualizacja 14.04.2020


Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w mieście Rumia obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Słupsku I informuje, co następuje:

§1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 16.04.2020 r. do godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Rumi do niżej wymienionych komisji wyborczych:

 • Nr 1, w liczbie 8,
 • Nr 2, w liczbie 10,
 • Nr 3, w liczbie 8,
 • Nr 4, w liczbie 8,
 • Nr 5, w liczbie 7,
 • Nr 6, w liczbie 10,
 • Nr 7, w liczbie 9,
 • Nr 8, w liczbie 9, -
 • Nr 9, w liczbie 10,
 • Nr 10, w liczbie 10,
 • Nr 11, w liczbie 10,
 • Nr 12, w liczbie 8,
 • Nr 13, w liczbie 9,
 • Nr 14, w liczbie 6,
 • Nr 15, w liczbie 7,
 • Nr 16, w liczbie 10,
 • Nr 17, w liczbie 7,
 • Nr 18, w liczbie 6,
 • Nr 19, w liczbie 10,
 • Nr 20, w liczbie 10,
 • Nr 21, w liczbie 11.

§2. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 17.04.2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta Rumi.

§3. Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Podpisano: Komisarz Wyborczy w Słupsku I Marek Lagut.

Cały dokument – pobierz.

Uwaga: Zgłoszeń należy dokonywać na adres mailowy Urzędu Miasta Rumi: urzad@um.rumia.pl bądź telefonicznie pod numerem 58 679 66 00 (sekretariat burmistrza).


Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522), tj. z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w związku informacjami o zamknięciu dla interesantów niektórych urzędów gminy i ograniczeniami w przyjmowaniu przez nie korespondencji, a jednocześnie biorąc pod uwagę bieg kalendarza wyborczego, stanowiącego załącznik do postanowienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 184), w tym m.in. w zakresie przyjmowania przez urzędników wyborczych za pośrednictwem urzędów gmin zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wyjaśnia, co następuje.

Zgłoszeń należy dokonywać na adres mailowy Urzędu Miasta Rumi: urzad@um.rumia.pl bądź telefonicznie pod numerem 58 679 66 00 (sekretariat burmistrza).

Kalendarz wydarzeń