Poniedziałek, 27 marca 2023
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Straż Miejska w Rumi prowadzi nabór na stanowisko aplikanta


Straż Miejska w Rumi prowadzi nabór na stanowisko aplikantaf30.09.2022 r.

Pełna treść ogłoszenia o pracę.

Miejsce pracy – teren miasta i siedziba Straży Miejskiej w Rumi. Wykonywanie obowiązków wiąże się z koniecznością swobodnego poruszania się w patrolach pieszych i zmotoryzowanych.

Wymiar czasu pracy – pełny etat. Nie jest możliwe łączenie zatrudnienia w Straży Miejskiej w Rumi z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę – 1 listopada 2022 r.

Zakres wykonywanych zadań:
1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego,
3) inne zadania związane z:
•    ratowaniem zdrowia i życia obywateli,
•    udziałem w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych,
•    zabezpieczaniem miejsc przestępstw, katastrof i innych zagrożeń,
•    udziałem w zabezpieczaniu imprez masowych,
•    doprowadzaniem nietrzeźwych do izby wytrzeźwień,
•    zapobieganiem powstawaniu przestępstw i wykroczeń,
•    informowaniem społeczności o stanie i rodzajach występujących zagrożeń.

Jednostka oferuje:
1. stabilne zatrudnienie,
2. wynagrodzenie zasadnicze z premią regulaminową i dodatkiem stażowym,
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynasta pensja),
4. system nagród,
5. nagrody jubileuszowe zgodnie z Ustawą o pracownikach samorządowych,
6. możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Straży Miejskiej w Rumi w terminie do 18 października 2022 r. lub przesłać pocztą na adres Straży Miejskiej w Rumi (decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Straży Miejskiej w Rumi oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.smrumia.nv.pl.

 

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń