Niedziela, 14 kwietnia 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Termomodernizacja ZIT (RPO WP)


Termomodernizacja szkoły podstawowej nr 9 i nr 10 oraz budynku Cmentarza Komunalnego w Rumi

Umowa o dofinansowanie nr: RPPM.10.01.01-22-0001/17-00 wraz ze zmianami

Okres realizacji: od 01.08.2016 do 31.10.2018

Finansowanie:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 10. Energia
Działanie: 10.1. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT
Poddziałanie: 10.01.01. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne

Całkowita wartość projektu: 7 549 717,93 zł

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 7 141 971,74 zł

Wartość otrzymanego dofinansowania: 5 280 258,67 zł

Cel głównym projektu: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez wykonanie szeregu prac ujętych w audytach energetycznych.

Przedmiotem projektu była głęboka termomodernizacja 3 obiektów użyteczności publicznej w Rumi:

  1. Szkoła Podstawowa nr 10

  2. Szkoła Podstawową nr 9

  3. Budynek Zarządu Cmentarza Komunalnego

 

Wartość wskaźników rezultatu osiągnięte po zrealizowaniu projektu wg. świadectw charakterystyki energetycznej budynków użyteczności publicznej:

Lp.

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Wartość osiągnięta

1

szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych

Tony równoważnika CO2

443,48

2

zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych

kWh/ rok

1 509 307,89

 

Wartość wskaźników produktu osiągnięte po zrealizowaniu projektu

Lp.

Nazwa wskaźnika

 

Jednostka miary

Wartość osiągnięta

1

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków

 

Szt.

3

 

Projekt pn. "Termomodernizacja szkoły podstawowej nr 9 i nr 10 oraz budynku Cmentarza Komunalnego
w Rumi
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
(Umowa nr: RPPM.10.01.01-22-0001/17-00) wraz ze zmianami.


Dodatkowe pieniądze na rewitalizację i termomodernizację

Coraz cieplej, coraz oszczędniej

Miliony na termomodernizację trafią do Rumi!

Termomodernizacja szkoły podstawowej nr 9 i nr 10 oraz budynku Cmentarza Komunalnego w Rumi

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń