Poniedziałek, 30 Listopad 2020
powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast
BIP Rumia

Termomodernizacja ZIT (RPO WP)


Termomodernizacja ZIT (RPO WP)f07.11.2016 r.

Planowane do realizacji  zadanie pt. „Termomodernizacja szkoły podstawowej nr 9 i nr 10 oraz budynku Cmentarza Komunalnego w Rumi” finansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.1. Efektywność energetyczna – mechanizm Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Przedmiotem projektu będzie głęboka termomodernizacja 3 obiektów użyteczności publicznej w Rumi:

1)         Szkoła Podstawowa nr 10

2)         Szkoła Podstawową nr 9

3)         Budynek Zarządu Cmentarza Komunalnego

W ramach modernizacji energetycznej przewiduje się między innymi  modernizację energetyczną budynków z uwzględnieniem potrzeby monitorowania i zarządzania energią, wraz z możliwością wykorzystania instalacji OZE. Ponadto planuje się zastosowanie wentylacji wymuszonej, wymianę stolarki okiennej, docieplenie dachów oraz ścian budynków, wymianę źródeł ciepła w tym: wymianę węzła cieplnego (w budynku SP NR 9), montaż pomp ciepła i zastosowania indywidualnego pomiaru zużycia ciepła oraz wykonanie stosownej instalacji.  Działania objęte projektem mają przyczynić się do zmniejszenie zużycia energii w budynkach oraz poprawić ich efektywność oraz sprawność energetyczną.

Planowane dofinansowanie  4.900.000,00 zł.

Coraz cieplej, coraz oszczędniej

Miliony na termomodernizację trafią do Rumi!

Kalendarz wydarzeń