Środa, 12 czerwca 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Tymczasowe utrudnienia związane z budową węzła Janowo


Tymczasowe utrudnienia związane z budową węzła Janowo30.07.2020 r.


W związku z przystąpieniem przez wykonawcę – Budimex S.A. – do kolejnego etapu robót związanych z budową tunelu pod torami kolejowymi i przystankiem SKM Rumia Janowo, wprowadzona została zmiana w tymczasowej organizacji ruchu.

  • Ul. Jana III Sobieskiego zostanie zwężona do jednego pasa w obu kierunkach. To rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 września 2020 roku do końca czerwca 2021 roku.
  • Wylot z ul. Polnej i zjazd do restauracji „Zochlina” zostanie zamknięty, dojazd będzie się odbywał ulicami Robotniczą – Garbarską – Polną. Planuje się, że ta faza utrudnień w ruchu kołowym i pieszym będzie trwała od września do końca października 2020 roku.

Drugi etap robót budowlanych zakłada kontynuację prac związanych z budową tunelu. Rozpoczną się również roboty drogowe związane z realizacją skrzyżowania ul. Jana III Sobieskiego, Gdańskiej i Polnej. W tym etapie będą wykonywane również prace związane z przebudową kanalizacji deszczowej oraz usunięciem kolizji z infrastrukturą podziemną.


Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Budowa węzłów integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (umowa nr: RPPM.09.01.01-22-0015/17-00 ze zmianami).

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń