Czwartek, 18 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Zapewnienie dzieciom w wieku od 3 do 4 lat, zamieszkałym na terenie Rumi, możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego od roku szkolnego 2024/2025


Zapewnienie dzieciom w wieku od 3 do 4 lat, zamieszkałym na terenie Rumi, możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego od roku szkolnego 2024/202528.06.2024 r.

Gmina Miejska Rumia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na terenie gminy w zakresie: wychowania przedszkolnego poprzez zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Rumia miejsc w niepublicznych przedszkolach, niepublicznych szkołach podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny lub niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego na zasadach obowiązujących w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego przez Gminę Miejską Rumia pt. „Zapewnienie dzieciom w wieku od 3 do 4 lat zamieszkałym na terenie miasta Rumi możliwości korzystania od roku szkolnego 2024/2025 z wychowania przedszkolnego, na zasadach obowiązujących w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miejską Rumia”.

 

  • Termin składania ofert konkursowych ustala się do 18 lipca 2024 r. do godz. 15.30
  • Termin rozstrzygnięcia konkursu ustala się do 26 lipca 2024 r.
  • Szczegółowych informacji udziela Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – p. 211, tel. 58 679 65 12

Załączniki do pobrania

Zarządzenie o ogłoszeniu konkursu – zapewnienie możliwości z wychowania przedszkolnego korzystania od roku szkolnego 2024/2025

Ogłoszenie o konkursie – zapewnienie możliwości z wychowania przedszkolnego korzystania od roku szkolnego 2024/2025

Formularz oferty zadania publicznego – zapewnienie możliwości z wychowania przedszkolnego korzystania od roku szkolnego 2024/2025

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń