Środa, 28 lutego 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Zaproszenie do składania ofert na usuwanie wraków w 2024 roku


Zaproszenie do składania ofert na usuwanie wraków w 2024 roku27.11.2023 r.

Burmistrz Rumi zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usługi polegającej na usuwanie pojazdów z dróg położonych w granicach administracyjnych miasta Rumi, w trybie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z późn. zm.) pozostawionych bez tablic rejestracyjnych i pojazdów, których stan wskazuje na to, że nie są używane, a następnie umieszczanie usuniętych pojazdów w miejscu zapewniającym właściwy dozór na okres 6 miesięcy oraz przekazywanie po upływie okresu przechowywania do stacji demontażu.
Oferty należy składać do dnia 15 grudnia 2023 roku, w formie elektronicznej (mail: m.nakielska@um.rumia.pl) lub w godzinach pracy urzędu w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7 w Rumi, (Stanowisko Nr 1 w Biurze Obsługi Mieszkańców).

Do udzielania informacji upoważniona jest Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Monika Nakielska (tel. 58 679 65 69, mail: m.nakielska@um.rumia.pl)

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń