Sobota, 24 września 2022
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Zmiany we władzach Metropolii


Zmiany we władzach Metropoliif19.10.2020 r.

Zmiany we władzach Metropolii

Prezydent Sopotu Jacek Karnowski od minionego czwartku (15 października) kieruje Radą Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Stanowisko prezesa przejął od prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz, która pełniła je przez ostatnie miesiące. Wiceprezesami zostali Aleksandra Dulkiewicz oraz prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.

Zmiany we władzach metropolii są konsekwencją zmian statutowych Stowarzyszenia, który wprowadził rotacyjność funkcji prezesa Rady. Decyzją samorządowców zrzeszonych w OMGGS 6 lutego 2020 r. postanowiono, że kadencja na stanowiskach prezesa i wiceprezesów wynosić będzie 20 miesięcy. Ten sposób kierowania metropolią wytyczono po wyborach samorządowych, które odbyły się w 2018 r. W maju 2022 r. stanowisko prezesa obejmie Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Rada jest organem, który wytycza i weryfikuje strategiczne kierunki rozwoju Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Wybierana jest w demokratycznym głosowaniu przez walne zebranie członków, a jej kadencja równa jest kadencji władz jednostek samorządu terytorialnego. Do kompetencji Rady Stowarzyszenia należy m.in. wybór członków zarządu oraz zatwierdzanie przedłożonych przez zarząd projektów uchwał, w tym projektu rocznego budżetu.

Według statutu stowarzyszenia Rada składa się z nie więcej niż dwunastu i nie mniej niż sześciu osób, w tym z prezesa i dwóch wiceprezesów. W Radzie każdy powiat ziemski i grodzki ma swojego reprezentanta.

Fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

 

 

 

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń