Piątek, 29 Maj 2020

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne


04.12.2015 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U.  z 2012 roku poz. 1059 z późn. zmianami) odbiorcy wrażliwemu energii  elektrycznej przysługuje dodatek energetyczny, przez którą rozumie się osobę, która:

1) otrzymuje dodatek mieszkaniowy, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach

2) jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym

3) zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wszystkie te trzy warunki muszą być spełnione jednocześnie.

Wysokość  dodatku energetycznego w okresie 1 maja 2014 rok do 30 kwietnia 2015 roku wynosi

Dla gospodarstwa domowego:

1) prowadzonego przez osobę samotną – 11,36 zł/miesiąc,

2) składającego się z 2 do 4 osób – 15,77 zł/miesiąc,

3) składającego się z co najmniej 5 osób – 18,93 zł/miesiąc.

(podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2014 roku M.P. z 2014 roku poz. 291).

 

Dodatek Mieszkaniowy – Formularz Deklaracji,

Oświadczenie – Wywiad Środowiskowy,

Oświadczenie o źródłach dochodu,

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,

Wyposażenie i położenie lokalu – przeliczenie opłat wg. stawek dla mieszkań komunalnych

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

 

Kalendarz wydarzeń