Piątek, 30 Październik 2020
powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast
BIP Rumia

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne


Dodatki mieszkaniowe i energetycznef04.12.2015 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn.zm) odbiorcy wrażliwemu energii  elektrycznej przysługuje dodatek energetyczny, przez którą rozumie się osobę, która:

1) otrzymuje dodatek mieszkaniowy, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach

2) jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym

3) zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wszystkie te trzy warunki muszą być spełnione jednocześnie.

Na podstawie art. 5c ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755,z późn. zm.) wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2020 roku do 30 kwietnia 2021 roku wynosi:

Dla gospodarstwa domowego:

1) prowadzonego przez osobę samotną – 10,94 zł/miesiąc,

2) składającego się z 2 do 4 osób – 15,19 zł/miesiąc,

3) składającego się z co najmniej 5 osób – 18,23 zł/miesiąc.

(podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 10 kwietna 2020 roku (MP. z 2020 roku, poz. 374))

Dodatek Mieszkaniowy – Formularz Deklaracji

Oświadczenie – wywiad środowiskowy

Oświadczenie o źródłach dochodu

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,

Wyposażenie i położenie lokalu – przeliczenie opłat wg. stawek dla mieszkań komunalnych

Klauzula zgody na przetwarzanie danych (dodatek mieszkaniowy)

Zaświadczenie o dochodach

Oświadczenie

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

Klauzula zgody na przetwarzanie danych (dodatek energetyczny)

 

Kalendarz wydarzeń