Środa, 14 Kwiecień 2021
powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast
BIP Rumia

Oni odeszli, pamięć pozostała – wspomnienie wybitnych mieszkańców Rumi


Oni odeszli, pamięć pozostała – wspomnienie wybitnych mieszkańców Rumif02.11.2020 r.

Oni odeszli, pamięć pozostała – wspomnienie wybitnych mieszkańców Rumi

Już od stuleci 1 listopada obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych. Jest to okazja do wspominania tych, których już z nami nie ma. Poniżej przedstawiamy sylwetki rumian, którym udało się w szczególny sposób zaistnieć w świadomości mieszkańców. Byli to samorządowcy, działacze społeczni, sportowcy, naukowcy i artyści. Ich działania nie tylko rozsławiły Rumię, ale również przyczyniły się do wzmacniania poczucia lokalnej tożsamości.

Jerzy Hoppe (1937-2020)

Jerzy Hoppe urodził się w 1937 roku w Białej Rzece. Po ukończeniu studiów w Krakowie poświęcił się pracy dydaktycznej w swoim rodzinnym mieście. Przez wiele lat był dyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego. Dzięki jego inicjatywie pod koniec lat 90. szkole nadano patronat Książąt Pomorskich. Dzieje szkoły utrwalił w okolicznościowej publikacji pt. „50 lat I Liceum Ogólnokształcącego im. Książąt Pomorskich”. Był aktywnym działaczem kaszubskim i współzałożycielem rumskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, gdzie pełnił funkcje sekretarza, wiceprezesa i prezesa. Przez wiele lat był też członkiem Rady Naczelnej ZKP, a od 2004 roku redaktorem naczelnym biuletynu informacyjnego organizacji pt. „Rëmskô Klëka”. Swoją wiedzą dotyczącą regionu dzielił się także w „Pomeranii” i janowskich „Naszych Sprawach”. Za swą pracę i działalność społeczną został odznaczony medalem „Zasłużony dla Miasta Rumi” i dwukrotnie Nagrodą Burmistrza Rumi (1998 i 2020 r.).

Eugeniusz Lademann (1942-2019)

Eugeniusz Lademann urodził się 18 grudnia 1942 w Rumi. Zasłynął jako jeden z najlepszych polskich rzeźbiarzy. Pracę artystyczną łączył z dydaktyczną. Uczył w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni Orłowie, był dyrektorem i wicedyrektorem tej szkoły. Autor licznych prac, także związanych z Rumią. Współautor realizacji tablic oraz kwater żołnierzy polskich i radzieckich na cmentarzu wojennym w Łężycach, autor medalu „50 lat Miasta Rumi”, statuetki głównej nagrody Festiwalu Muzyki Religijnej w Rumi oraz licznych tablic pamiątkowych i okolicznościowych. Za swoje dokonania odznaczony został m.in. złotym Krzyżem Zasług oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Grzegorz Szalewski (1956-2017)

Grzegorz Szalewski urodził się w 1956 roku w Kościerzynie, jednak już w latach 70. związał swoje życie osobiste i zawodowe z Rumią. Był absolwentem gdańskiej Akademii Medycznej. Przez całe życie aktywnie uczestniczył w życiu kulturalnym swojego miasta i regionu. Był inicjatorem wielu wydarzeń promujących kulturę i tożsamość kaszubską. Jako wieloletni członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego zainicjował organizację Światowych Zjazdów Kaszubów. Znany ze swojej energii i zaangażowania w 1998 roku wybrany został radnym powiatu wejherowskiego, a krótko potem objął funkcję pierwszego w historii starosty. W tej roli po raz kolejny udowodnił swoje umiejętności organizacyjne, aktywnie pozyskując środki finansowe m.in. na remont siedziby starostwa, siedziby rumskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego czy rozbudowę I LO im. Książąt Pomorskich. Mieszkańcy Rumi zawdzięczają Grzegorzowi Szalewskiemu przede wszystkim rozwój ochrony zdrowia. Dzięki jego zaangażowaniu w latach 90. całkowicie zrestrukturyzowano lokalną sieć usług medycznych, a w wyremontowanej siedzibie przychodni zorganizowano wszechstronne poradnie lekarskie dla mieszkańców.

Tadeusz Zleśny (1924-2016)

Porucznik Tadeusz Zleśny był jednym z rumskich kombatantów, weteranem II wojny światowej. Jako mieszkaniec Rumi czynnie uczestniczył w życiu społecznym naszej miejscowości. W 2001 roku został wybrany na prezesa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koła Miejskiego w Rumi. Swoją obecnością uświetniał lokalne wydarzenia patriotyczne, przypominając zgromadzonym wojenne dzieje i promując obywatelskie wartości.

Jerzy Zienkiewicz (1960-2015)
Jerzy Zienkiewicz to człowiek, który na zawsze zostanie w pamięci mieszkańców i współpracowników jako sympatyk oraz promotor tenisa stołowego w Małym Trójmieście Kaszubskim. Przybył na Pomorze ze Śląska na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku. Tu założył wraz z żoną firmę, która od początku wspierała drużynę młodych piłkarzy z Redy. Potem rozpoczął współpracę z klubem „Viking” Rumia jako sponsor koszykarzy, a później z drużyną „Kager” Gdynia. To właśnie z inicjatywy Jerzego Zienkiewicza oraz ks. Jacka Pływacza w 2011 r. została zreaktywowana sekcja tenisa stołowego SL SALOS Rumia. Dwa lata później powstało stowarzyszenie sportowe Akademia Tenisa Stołowego „Małe Trójmiasto”. Jerzy Zienkiewicz, jako założyciel tej instytucji, od samego początku nakreślił plan jej działania i do końca życia pełnił funkcję prezesa. Wspierał finansowo młodych adeptów tenisa stołowego, ciągle poszukiwał nowych rozwiązań w celu poprawienia warunków do treningów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Za swoją działalność był wielokrotnie nagradzany w konkursach dla sponsorów i działaczy sportowych Rumi.

Jerzy Treder (1942-2015)

Prof. dr hab. Jerzy Treder urodził się w Białej Rzece. Był aktywnym działaczem kaszubskim i wieloletnim pracownikiem naukowym Uniwersytetu Gdańskiego. W swojej działalności zajmował się przede wszystkim językoznawstwem. Badał język polski i kaszubski. Popularyzował wiedzę o tych językach w licznych publikacjach, część z nich poświęcił także Rumi. Badał m.in. pochodzenie lokalnych nazw miejscowych, także tych, które współcześnie ulegają już zapomnieniu.

Andrzej Sadłowski (1948-2013)

Andrzej Sadłowski w Rumi znany był przede wszystkim z popularyzacji lokalnej historii. Założona przez niego strona internetowa „Dzieje Rumi” do dzisiaj jest kopalnią wiedzy dla kolejnych pokoleń badaczy, a przede wszystkim świadectwem ciężkiej pracy, jaką wykonał na rzecz swojego miasta. Popularny „AS” (tak właśnie podpisywał się pod swoimi tekstami) stworzył ponad 100 artykułów, które publikowane były w Gońcu Rumskim i Dzienniku Bałtyckim. Był gorącym orędownikiem powstania Muzeum Historii Rumi. Sporządził dokumentację prac archeologicznych prowadzonych przez Muzeum Archeologiczne z Gdańska na terenie ruin starego kościoła oraz kaplicy Przebendowskich w Zagórzu. Andrzej Sadłowski był też uznanym modelarzem, wielokrotnym medalistą mistrzostw Polski w modelarstwie morskim oraz autorem imponujących makiet kolejowych.

Jan Drwal (1943-2012)

Prof. zw. dr hab. Jan Drwal urodził się 26 października 1943 roku w Krakowie, w Rumi mieszkał od 1951 roku. Był naukowcem, specjalistą w zakresie geografii fizycznej. Zajmował się stosunkami wodnymi terenów objętych plejstoceńską akumulacją lodowców skandynawskich oraz ochroną zasobów pobrzeży i pojezierzy południowobałtyckich. Był m.in. działaczem Polskiej Akademii Nauk oraz prezesem Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Eugeniusz Zwara (1939-2011)

Eugeniusz Zwara urodził się w 1939 roku, krótko przed wybuchem II wojny światowej. Przez całe życie mieszkał w Rumi i żywo interesował się jej sprawami. Był działaczem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, samorządowcem, a także działaczem kulturalnym i społecznym. Jego wielką pasją był śpiew. Przez wiele lat udzielał się w Zespole Śpiewaczy św. Cecylia, był współzałożycielem i prezesem Chóru Kaszubskiego „Rumianie”. Wśród przyjaciół i współpracowników został zapamiętany jako człowiek serdeczny, pomocny i pełen energii.
Lidia Lipińska (1956-2008)
Lidia Lipińska zapisała się w świadomości mieszkańców Rumi przede wszystkim jako niestrudzona popularyzatorka unihokeja. Piękno gry ażurową piłeczką starała się zaszczepić w podopiecznych przez lata swojej działalności wychowawczej i sportowej. Lidia Lipińska dała się także poznać jako wspaniały pedagog związany z Gimnazjum nr 2, obecną Szkołą Podstawową nr 4 im. Janusza Korczaka.

Kazimierz Bielicki (1951-2007)
Kazimierz Bielicki był ikoną rumskiego sportu. Współtworzył RKS Rumia, UKS Korczak oraz UKS „Jedynkę”. Działał w zarządzie MKS ORKAN i SL SALOS Rumia. Pasjonował się geografią, uczył tego przedmiotu w szkołach w Rumi i Redzie. Był współautorem informatora turystyczno-krajoznawczego pt. „Szlakiem latarń morskich województwa pomorskiego”. Z okazji 30-lecia Orkana Rumia przygotowywał książkę o historii piłki nożnej w naszym mieście, publikacji nie zdążył jednak dokończyć. Pracował w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rumi, gdzie prowadził organizowane przez jednostkę imprezy. Przez 15 lat komentował mecze MKS Orkan Rumia.

Wiesław Bogucki (1947-2004)
Wiesław Bogucki zapamiętany został jako niestrudzony działacz na rzecz największej dzielnicy mieszkalnej naszego miasta – Janowa. Był samorządowcem, wieloletnim członkiem rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo, pomysłodawcą spółdzielczego biuletynu „Nasze sprawy”. Działał na rzecz dzieci i młodzieży, był inicjatorem powstania Ogniska Wychowawczego im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”. Postać Wiesława Boguckiego uhonorowano, nadając jego imię sali widowiskowej Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo”.

 

Kalendarz wydarzeń