Środa, 29 maja 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Rumia zachęca mieszkańców do podpisywania umowy śmieciowej


Rumia zachęca mieszkańców do podpisywania umowy śmieciowej13.06.2023 r.

Uczniowie, którzy podpisali umowę śmieciową podczas konferencji

Rumia, jako pierwsze miasto w Polsce, zachęca mieszkańców do podpisywania umowy śmieciowej. Wbrew powszechnym skojarzeniom dokument nie dotyczy pracy zarobkowej, a stanowi deklarację prawidłowego segregowania odpadów i zobowiązanie do dbałości o środowisko naturalne. W ten nietypowy sposób samorząd realizuje kolejny etap swojej ekologicznej kampanii.

Pierwszym etapem realizowanej przez Urząd Miasta Rumi kreatywnej kampanii edukacyjnej były działania outdoorowe, podczas których samorządowcy oddali głos śmieciom. Na rumskich przystankach autobusowych, tablicach ogłoszeniowych i w szkołach pojawiły się nietypowe plakaty przedstawiające zatroskane śmieci, apelujące do mieszkańców. Następnie w lokalnych i regionalnych stacjach radiowych emitowane były spoty, w których odpady opowiadały o swoich marzeniach związanych z prawidłową segregacją.

Kolejnym etapem jest zachęcenie rumian, ale nie tylko, do podpisania symbolicznej umowy śmieciowej, a tym samym dołączenia do grona świadomych i zaangażowanych w dbanie o środowisko obywateli. Konferencja prasowa, podczas której umowa śmieciowa została podpisana przez przedstawicieli władz miasta oraz uczniów, odbyła się 13 czerwca w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 9 w Rumi.

Spotkaliśmy się przed największą szkołą w mieście, przy pięknym ekologicznym muralu, niedaleko znajduje się otwarty niedawno ogródek edukacyjny. Chyba nie ma lepszych okoliczności, by podpisać naszą umowę śmieciową, a jest to kolejna z naszych nieszablonowych inicjatyw, która ma zachęcić do refleksji, ale przede wszystkim skłonić do podejmowania działań zmierzających do poprawy segregacji odpadów w naszym mieście. Dzięki temu nie tylko Rumia jest czystsza i piękniejsza, ale korzysta na tym cała planeta – podkreśla wiceburmistrz Ariel Sinicki. – Wszystkim ludziom na świecie powinno zależeć na tym, aby Ziemia była coraz czystsza. Ma to również wymiar finansowy, ponieważ im skuteczniejsza jest segregacja odpadów, im więcej śmieci otrzymuje drugie życie, tym mniej wydajemy środków na gospodarkę odpadami komunalnymi. Cała nadzieja w młodym pokoleniu, które powinno edukować swoich rodziców, dziadków i samemu te śmieci segregować. Zachęcam do podpisywania naszej umowy śmieciowej – dodaje.

Umowa śmieciowa to nie to samo, co urzędowa deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwana deklaracją śmieciową, którą trzeba złożyć, aby odpady były odbierane z naszych domów czy mieszkań. Taka deklaracja jest składana przez większość rumian, ale w praktyce niestety nie jest jednoznaczna z segregacją.

Umowę śmieciową podpisać może każdy. Wystarczy wejść na stronę eko.rumia.eu i poprzeć towarzyszące kampanii postulaty, takie jak: czyste powietrze, uporządkowana przestrzeń publiczna czy racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi. Choć umowa śmieciowa ma wymiar symboliczny, to liczba podpisów będzie dla urzędników istotną informacją w kontekście dalszych miejskich działań edukacyjnych i społecznych.

Celem kreatywnej kampanii edukacyjnej jest zwrócenie uwagi odbiorców na konieczność segregacji odpadów i skłonienie do rezygnacji z nieekologicznych przyzwyczajeń, takich jak wrzucanie pozostałości z różnych frakcji do jednego worka czy kosza. Samorządowcy przypominają również, że szkodliwe dla środowiska naturalnego nawyki drenują gminne budżety i portfele mieszkańców.

Tylko w 2020 roku ponad 800 polskim gminom nie udało się osiągnąć wymaganego poziomu recyklingu, co skutkowało nałożeniem kar finansowych o łącznej wartości przekraczającej kilkanaście milionów złotych. Obecnie między innymi Rumi grożą konsekwencje za nieosiągnięcie wskaźników recyklingu odpadów komunalnych.

Jednocześnie Rumia jest pierwszym miastem na Pomorzu, które wprowadziło System Indywidualnej Segregacji Odpadów (SISO). Samorząd realizuje również liczne akcje edukacyjne w przedszkolach i szkołach, wręcza mieszkańcom sadzonki w zamian za elektroodpady, a także podejmuje działania na rzecz czystego powietrza. Informacje na temat wszystkich proekologicznych miejskich działań znajdują się na stronie eko.rumia.eu.

Kampania realizowana we współpracy z Agencją Bartosz Dembiński PR•Komunikacja.

Wiceburmistrz Ariel Sinicki z umową śmieciową Dzieci odpowiadające na pytania dziennikarzy Uczestnicy konferencji prasowej Przemawiający wiceburmistrz Ariel Sinicki Uczestnicy konferencji prasowej Dzieci podpisujące umowę śmieciową Chłopiec podpisujący umowę śmieciową, odpowiadający na pytania dziennikarzy Chłopcy podpisujący umowę śmieciową Podpisana przez uczniów umowa śmieciowa Posegregowane odpady

Ściągnij galerię
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń