Wtorek, 25 czerwca 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Zaproszenie do składania ofert na usuwanie wraków w roku 2022


Zaproszenie do składania ofert na usuwanie wraków w roku 202223.11.2021 r.

Burmistrz Rumi zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usługi polegającej na usuwanie pojazdów z dróg położonych w granicach administracyjnych Rumi, w trybie art. 50a ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. u. z 2020 r., poz. 110 z późn. zm.) pozostawionych bez tablic rejestracyjnych i pojazdów, których stan wskazuje na to, że nie są używane, a następnie umieszczanie usuniętych pojazdów w miejscu zapewniającym właściwy dozór na okres 6 miesięcy oraz przekazywanie po upływie okresu przechowywania do stacji demontażu.

Oferty należy składać do 17 grudnia 2021 r. w godzinach pracy urzędu w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, (stanowisko nr 1 w Biurze Obsługi Mieszkańców) lub przesłać pocztą na adres urzędu.

Do udzielania informacji upoważniona jest naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Monika Nakielska (tel. 58 679 65 69, mail: m.nakielska@um.rumia.pl)

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń