Piątek, 23 lutego 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Zaproszenie firm do współpracy w ramach programu Czyste Powietrze


Zaproszenie firm do współpracy w ramach programu Czyste Powietrze18.03.2021 r.

Lista podmiotów świadczących kompleksowe usługi dla mieszkańców gminy Rumia w poniższym zakresie.


Burmistrz Rumi zaprasza do współpracy firmy zainteresowane i zdolne w kompleksowy sposób obsługiwać mieszkańców Rumi zainteresowanych wymianą źródeł ciepła oraz przeprowadzeniem termomodernizacji w należących do nich jednorodzinnych budynkach mieszkalnych, także w ramach Programu Czyste Powietrze.

We wrześniu 2020 r. Sejmik Województwa Pomorskiego przyjął tzw. „uchwałę antysmogową”. Uchwała wprowadza na terenie całego województwa zakaz ogrzewania domów piecami i kotłami zasilanymi opałem stałym – m.in. węglem, drewnem, peletem.

W zależności od posiadanego dla pieca certyfikatu oraz jego klasy czystości zakaz wchodzi w życie:

  • od 1 września 2024 - dla kotłów nie posiadających certyfikatów klasy czystości, oraz kotłów I i II klasy,
  • od 1 września 2026 - dla kotłów posiadających certyfikat 3 i 4 klasy czystości,
  • od 1 lipca 2035 - dla kotłów 5 klasy czystości.

Warunkiem koniecznym zaliczenia kotła lub pieca do określonej klasy czystości jest posiadanie przez właściciela certyfikatu, wydanego przez uprawnioną do tego jednostkę.

W związku z powyższym Urząd Miasta Rumi prowadzi dla mieszkańców punkt informacyjno-obsługowy, w którym można uzyskać kompleksową pomoc, również w pozyskaniu dofinansowania z programu Czyste Powietrze.

Burmistrz Rumi, w celu zwiększenia dostępności oferty dla mieszkańców, przewiduje stworzenie listy profesjonalnych podmiotów, które są zdolne do świadczenia kompleksowych usług w zakresie doradztwa, czynności z zakresu audytu energetycznego, prac termomodernizacyjnych oraz wymiany źródeł ciepła, a także przygotowania wniosków o dofinansowanie przedmiotowych inwestycji (np. w ramach Programu Czyste Powietrze i innych programach dotacyjnych jak i preferencyjnych instrumentach pożyczkowych) wraz z rozliczeniem przyznanych mieszkańcom środków.

Podmioty zamierzające ubiegać się o wpisanie na listę powinny wykazać się co najmniej:

1. Doświadczeniem we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej w obsłudze programów dotyczących energooszczędności (warunek konieczny),
2. Autoryzacją podmiotów dostarczających urządzenia i technologie niezbędne przy realizacji postanowień "uchwały antysmogowej", posiadających swoją siedzibę (oddział) na terenie województwa pomorskiego,
3. Zapewnieniem minimum 5-letniej nieodpłatnej gwarancji producenta na oferowane rozwiązania z zakresu wymiany źródeł ciepła.

Lista podmiotów będzie udostępniona na stronie internetowej Urzędu Miasta Rumi oraz wykorzystywana w trakcie obsługi mieszkańców w punkcie informacyjno-obsługowym Wydziału Klimatu i Ochrony Powietrza.

Podmioty zainteresowane nawiązaniem współpracy w opisanym powyżej zakresie proszone są o kontakt z Wydziałem Klimatu i Ochrony Powietrza Urzędu Miasta Rumi pod numerem telefonu (58) 679 65 05, e-mail: p.piwowarski@um.rumia.pl lub powietrze@rumia.eu.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń