Czwartek, 18 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Informacja o pomiarach zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego


Informacja o pomiarach zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego16.03.2018 r.

Od października 2015 r. w Rumi, na zlecenie gminy, przez Fundację Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej (ARMAAG) w Gdańsku wykonywany jest cykl pomiarów stężeń pyłu PM10 [μg/m3] oraz benzo(a)pirenu [ng/m3].

Pomiary wykonywane są manualnym pobornikiem 14-dobowym przystosowanym do pracy w terenie (na zewnątrz). Pomiar pyłu PM10 wykonywany zgodnie z normą PN-EN 12341 „Jakość powietrza – Oznaczanie frakcji PM10 pyłu zawieszonego – Metoda odniesienia i procedura badania terenowego do wykazania równoważności stosowanej metody pomiarowej z metodą odniesienia”, natomiast oznaczenie benzo(a)pirenu – zgodnie z normą PN-EN 15549 „Jakość powietrza – Standardowa metoda oznaczania stężenia benzo(a)pirenu w powietrzu atmosferycznym”.

W okresie od 21.10.2015 r. do 31.12.2016 r. badania były wykonywane na stanowisku pomiarowym przy Placu Kaszubskim 1 w Rumi, natomiast od stycznia 2017 r. – na terenie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego przy ul. Sabata 12 w Rumi.

Poniżej raporty z przeprowadzonych pomiarów:

 • za okres od 21 października do grudnia 2015 r. – [Pobierz]
 • za okres od stycznia do kwietnia 2016 r. – [Pobierz]
 • za okres od maja do grudnia 2016 r. – [Pobierz]
 • za okres od stycznia do czerwca 2017 r. – [Pobierz]
 • za okres od lipca do grudnia 2017 r. – [Pobierz]
 • za okres od stycznia do czerwca 2018 r. – [Pobierz]
 • za okres od lipca do grudnia 2018 r. – [Pobierz]
 • za okres od stycznia do marca 2019 r. – [Pobierz]
 • za okres od kwietnia do czerwca 2019 r. – [Pobierz]
 • za okres od lipca do września 2019 r. – [Pobierz]
 • za okres od października do grudnia 2019 r. – [Pobierz]
 • za okres od stycznia do marca 2020 r. – [Pobierz]
 • za okres od kwietnia do czerwca 2020 r. – [Pobierz]
 • za okres od lipca do września 2020 r. – [Pobierz]
 • za okres od października do grudnia 2020 r. – [Pobierz]
 • za okres od stycznia do marca 2021 r. – [Pobierz]
 • za okres od kwietnia do czerwca 2021 r. – [Pobierz]
 • za okres od lipca do września 2021 r. – [Pobierz]
 • za okres od października do grudnia 2021 r. – [Pobierz]
 • za okres od stycznia do marca 2022 r. – [Pobierz]
 • za okres od kwietnia do czerwca 2022 r. – [Pobierz]
 • za okres od lipca do września  2022 r. – [Pobierz]
 • za okres od października do grudnia 2022 r. – [Pobierz]

Do obserwacji aktualnych i prognozowanych poziomów zanieczyszczenia powietrza w województwie pomorskim polecamy korzystanie z poniższych stron:

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń