Środa, 10 sierpnia 2022
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast


Autolitografia Wiktora Gosienieckiego

Autolitografia Wiktora Gosienieckiego05.07.2022
Skarby Rumi to cykl artykułów prezentujących miejskie zbiory historyczne przechowywane w Stacji Kultura. Są wśród nich pamiątki dokumentujące wielowiekowe dzieje naszej małej ojczyzny: dokumenty, fotografie, monety, przedmioty codziennego użytku, militaria. W przyszłości planowana jest ich ekspozycj... czytaj całość »

Remont boiska piłkarskiego Orlik przy ul. Świętopełka w Rumi

Informacje o projekcie: „Remont boiska piłkarskiego Orlik przy ul. Świętopełka w Rumi” czytaj całość »

Budowa dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Rumi

Budowa dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Rumi czytaj całość »

Poprawa jakości powietrza w Rumi poprzez ograniczenie niskiej emisji – przyłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej

Poprawa jakości powietrza w Rumi poprzez ograniczenie niskiej emisji – przyłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej (2014) czytaj całość »

Poprawa jakości powietrza w Rumi poprzez ograniczenie niskiej emisji (2015)

Informacje o projekcie: Poprawa jakości powietrza w Rumi poprzez ograniczenie niskiej emisji – przyłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej (2015) czytaj całość »

Innowacyjny system zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i chłód części miasta Rumi

Informacje o projekcie: „Innowacyjny system zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i chłód części miasta Rumi” czytaj całość »

Przebudowa boiska piłkarskiego oraz do gry w rugby w Rumi przy ul. Bukowej

Informacje o projekcie: „Przebudowa boiska piłkarskiego oraz do gry w rugby w Rumi przy ul. Bukowej”. czytaj całość »

Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi – wariant 400 m- treningowy

Informacje o projekcie: „Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi- wariant 400 m- treningowy” czytaj całość »

Budowa Otwartej Strefy Aktywności – wariant rozszerzony – 1 obiekt

Informacje o projekcie: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności – wariant rozszerzony – 1 obiekt” czytaj całość »

Zielone patio – Szkoła Podstawowa nr 7 w Rumi

Informacje o projekcie: „Zielone patio – Szkoła Podstawowa nr 7 w Rumi” czytaj całość »

Informacje o projekcie: „Poprawa atrakcyjności rekreacyjnej Rumi poprzez budowę krytej pływalni”

Informacje o projekcie: „Poprawa atrakcyjności rekreacyjnej Rumi poprzez budowę krytej pływalni” czytaj całość »

Poprawa dostępu do układu transportowego w regionie poprzez modernizację ulicy Dąbrowskiego w Rumi

Informacja o projekcie: „Poprawa dostępu do układu transportowego w regionie poprzez modernizację ulicy Dąbrowskiego w Rumi” czytaj całość »

Fundamenty przyszłości-wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów klas I-III czterech szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Rumia

Informacje o projekcie: „Fundamenty przyszłości-wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów klas I-III czterech szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Rumia”. czytaj całość »

Informacje o projekcie: „Klub Integracji Społecznej – w poszukiwaniu pracy”

Informacje o projekcie: „Klub Integracji Społecznej – w poszukiwaniu pracy”. czytaj całość »

Informacje o projekcie „Zdalna szkoła+"

Informacje o projekcie „Zdalna szkoła+" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. czytaj całość »

Informacje o projekcie: „Zdalna szkoła"

Karta informacyjna o projekcie „Zdalna szkoła" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. czytaj całość »

Informacje o projekcie: „Zielona wyspa – rozwój terenów zielonych na terenie Gminy Miejskiej Rumia w celu poprawy jakości środowiska miejskiego”

Informacje o projekcie: „Zielona wyspa – rozwój terenów zielonych na terenie Gminy Miejskiej Rumia w celu poprawy jakości środowiska miejskiego”. czytaj całość »

Informacje o projekcie: „Ja w Internecie”

Głównym celem Projektu było stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. czytaj całość »

Informacje o projekcie: „Pociąg do edukacji – podniesienie jakości edukacji poprzez wzrost poziomu kompetencji kluczowych wśród uczniów i kwalifikacji nauczycieli”

Informacje o projekcie: „Pociąg do edukacji – podniesienie jakości edukacji poprzez wzrost poziomu kompetencji kluczowych wśród uczniów i kwalifikacji nauczycieli” czytaj całość »

Informacje o projekcie: „Rumia – Rozwój Usług Miasta, Integracja i Aktywizacja – Lokalny Program Rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Rumi”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego (RPO WP 2014-2020)- opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2030. czytaj całość »

Informacja o projekcie: „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie miasta Rumi”

Informacja o projekcie: „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie miasta Rumi” czytaj całość »
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń