Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu obejmującego nieruchomość położoną w Rumi, w rejonie ul. Kazimierskiej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu.

OGŁOSZENIE

Burmistrza   Miasta   Rumi

 

 

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Rumi Nr 845/391/2016 z dnia 14 września 2016 roku informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni, wywieszony został wykaz obejmujący nieruchomość położoną w Rumi, w rejonie ul. Kazimierskiej, oznaczoną jako działka nr 43 o pow. 9970 m2, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczoną do sprzedaży  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.