Milionowe oszczędności dzięki wspólnym zakupom

Członkowie stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot ponownie zdecydowali się na wspólne zakupy usług. Dzięki temu przedsięwzięciu samorządy mogą zaoszczędzić łącznie nawet kilkadziesiąt milionów złotych.

Uroczyste podpisanie dokumentu odbyło się 16 kwietnia w siedzibie stowarzyszenia, które mieści się przy ulicy Długi Targ 39/40 w Gdańsku. Do współpracy zostało zaproszonych 57 samorządów, w tym Rumia, którą reprezentował burmistrz Michał Pasieczny.

Spotkanie było nie tylko okazją do podpisania dokumentu w sprawie dalszej współpracy, ale również do podsumowania dotychczasowych działań. W minionym roku samorządy z regionu zakupiły wspólnie m.in. paliwo do samochodów, gaz ziemny, olej opałowy czy energię elektryczną, co pozwoliło na obniżenie kosztów niektórych usług nawet o kilkadziesiąt procent.

– Rumia dzięki tym środkom m.in. utrzymuje bardzo wysoką, coroczną już, pulę finansową na budżet obywatelski, z którego realizowane są najważniejsze zdaniem mieszkańców inwestycje oraz działania społeczne – podkreśla burmistrz Michał Pasieczny.

Samorządy zrzeszone w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot już siódmy rok z rzędu dokonują grupowych zakupów usług. Tylko w 2017 roku udało się zaoszczędzić w ten sposób prawie 37 mln zł. Największe oszczędności generuje wspólna dostawa energii elektrycznej. Dzięki tym zakupom zaoszczędzonych zostało blisko 30 mln zł. Środki te samorządy mogą przeznaczyć na realizację innych zadań publicznych.