Uczniowie z Rumi „posprzątali Europę”

Nauczyciele oraz wychowankowie Szkoły Podstawowej nr 10 w Rumi dołączyli do akcji „Let’s Clean Up Europe!” (Posprzątajmy Europę!). Z tej okazji w środę (16 maja) społecznicy zebrali się przy Centrum Abraham, by oczyścić okolicę z zalegających śmieci. Przy okazji młodzież propagowała ekologiczne hasła. 

Akcje sprzątania są świetną okazją do podnoszenia poziomu wiedzy o zasadach właściwego obchodzenia się z odpadami, co może przyczynić się do faktycznej, pozytywnej zmiany codziennych nawyków społeczeństwa – podkreślają nauczyciele z SP nr 10.

W lokalnym wydaniu ekologicznego projektu uczestniczyła nie tylko kadra oraz uczniowie Szkoły Podstawowej numer 10, ale również przewodniczący Rady Miejskiej Rumi Ariel Sinicki, przewodniczący Komisji Samorządowej Piotr Bartelke oraz przewodnicząca Komisji Kultury Teresa Jałocha. Natomiast patronat nad przedsięwzięciem objął burmistrz miasta Michał Pasieczny.

Do udziału w ogólnopolskiej inicjatywie wciąż zachęca Ministerstwo Środowiska. W projekcie może wziąć udział każdy: osoby prywatne oraz wolontariusze pochodzący z różnych instytucji, np. szkół, firm prywatnych, lokalnej administracji publicznej, stowarzyszeń, a także rozmaitych organizacji. Wystarczy w terminie do 30 czerwca zorganizować akcję polegającą na wysprzątaniu najbliższej okolicy ze śmieci.

Let’s Clean Up Europe! jest organizowana w ramach struktury Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów (European Week for Waste Reduction – dalej: EWWR). Celem EWWR jest podnoszenie stanu świadomości europejskiego społeczeństwa z zakresu problematyki zapobiegania powstawaniu odpadów, a także zachęta szerokiego grona odbiorców do zaangażowania się w sprzątanie oraz działania edukacyjne na temat zrównoważonej gospodarki zasobami i odpadami. Więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ.