Strategia rozwoju usług społecznych dla Rumi

Strategia rozwoju usług społecznych

Zapraszamy do przesyłania opinii i uwag do Strategii Rozwoju Usług Społecznych dla obszaru rewitalizacji miasta Rumi na lata 2017-2022.

Cele i kierunki działań Strategii są spójne z działami wyznaczonymi w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Rumi, jednak koncentrują się wyłącznie na sferze usług społecznych.

Uwagi zgłaszane mogą być telefonicznie pod nr 58 679 65 10, elektronicznie na adres a.robak@um.rumia.pl oraz ustnie w pok. 114 Urzędu Miasta Rumi do 14.02.2017 r.