Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Serdecznie zapraszamy do Stacji Kultura na Międzynarodową Konferencję Naukową – „Przedmiot, Architektura, Środowisko”, która odbędzie się 26 kwietnia o godzinie 10:00.

Konferencja jest planowaną kontynuacją spotkań z lat 2015-2016, integrujących przedstawicieli różnych dziedzin sztuki i dyscyplin projektowych, takich jak wzornictwo, architektura wnętrz, architektura i urbanistyka. Oprócz podkreślanego w poprzednich edycjach kontekstu związanego z kształceniem i dydaktyką, czyli nauczaniem w sztukach projektowych, będzie ona okazją do szerszego rozwinięcia tematu teorii i praktyki projektowania.

Sprawdź program!

Komitet Organizacyjny Konferencji:

dr Magdalena Berlińska IW PK

dr hab. inż. arch. Robert Idem WA PG

dr inż. arch. Agnieszka Kurkowska IW PK

dr inż. arch. Dorota Wojtowicz-Jankowska WA PG

Sekretarz Konferencji: mgr inż. arch. Anna Stasiak WA PG

Komitet Naukowy Konferencji

Przewodniczący:

prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Baranowski, Wydział Architektury Sopockiej Szkoły Wyższej, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Członkowie:

dr hab. inż. arch. Agata Bonenberg, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano, Włochy

dr hab. Anna Frąckowicz, prof. nadzw. WSSiP, Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi

dr hab. inż. arch. Robert Idem, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

dr inż. arch. Marcin Kołakowski, School of Architecture & Design, University of Lincoln, Wielka Brytania

dr hab. Monika Kostrzewa, prof. nadzw. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

prof.  Anton Leshchinsky, Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, Białoruś

dr hab. Izabela Łapińska, prof. nadzw. PWSFiT, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi

dr hab. Marek Średniawa, prof. nadz. ASP, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

prof. dr hab. Andrzej Wielgosz, Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej

dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, Centrum Projektowania Uniwersalnego, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

 

Kuratorka panelu PRZEDMIOT:

dr Magdalena Berlińska – ekspert ds. projektowania użytkowego, Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej

Kuratorka panelu ARCHITEKTURA:

dr inż. arch. Agnieszka Kurkowska, Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej

Kuratorki panelu ŚRODOWISKO:

dr inż. arch. Bogusława Konarzewska, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

dr inż. arch. Dorota Wojtowicz-Jankowska, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

 

Języki konferencji: polski, angielski i rosyjski.

Języki publikacji: polski i angielski.

 

Zgłoszenia i artykuły prosimy przesyłać na adres: e-mail: pas.conference2017@gmail.com

 

Uczestnicy Konferencji nie ponoszą kosztów udziału w Konferencji i kosztów publikacji.

W monografii zamieszczone zostaną te artykuły, które uzyskają pozytywne recenzje.

Organizatorzy Konferencji nie zapewniają noclegów.

Informacje na stronie:

http://arch.pg.edu.pl/katedra-projektowania-srodowiskowego/-/przedmiot-architektura-srodowisko

Kontakt: pas.conference2017@gmail.com