Konkurs ekologiczny dla szkół

Fundacja Chlorofil, której celem statutowym jest edukacja ekologiczna, organizuje konkurs pod nazwą „Mistrz Recyklingu – Maks porządkuje odpady”, odbywający się pod patronatem honorowym Urzędu Marszałkowskiego.

Placówki, które zgłoszą chęć udziału w konkursie, otrzymają bezpłatnie plakaty oraz CD z grami edukacyjnymi na temat odpadów i recyklingu.

Konkurs odbędzie się już po raz piąty, w terminie od 15.01.2019 do 30.03.2019. Formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie internetowej konkursu: www.chlorofil.com.pl