Nabór do projektu „Klub Integracji Społecznej – Zagórze”

Wraz z 2019 rokiem rozpoczęła się rekrutacja, która jest szansą dla bezrobotnych mieszkańców dzielnicy Rumi Zagórze, którzy chcieliby poprawić swoją sytuacje i zdobyć satysfakcjonującą pracę. Projekt ten daje możliwość podnoszenia kompetencji społecznych i zawodowych.

Po serii warsztatów i szkoleń uczestnicy projektu mają możliwość wzięcia udziału w stażach zawodowych, które dadzą możliwość zatrudnienia po zakończeniu projektu skierowanego do: osób nieaktywnych zawodowo; osób bezrobotnych; osób niepełnosprawnych. Warunkiem koniecznym do spełnienia jest zamieszkanie na terenie rewitalizacji – dzielnicy Zagórze. Gmina oferuje:

  • opracowanie i realizację ścieżki rozwoju zawodowego;
  • zwiększenie motywacji do powrotu na rynek pracy;
  • wsparcie psychologiczne, prawne i socjalne;
  • aktywizację społeczną i zawodową;
  • wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych;
  • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym;
  • warsztaty, szkolenia, kursy zawodowe;
  • warsztaty z ekonomii społecznej, szkolenia przedstażowe, staże zawodowe;
  • opiekę nad dziećmi w wieku 3-6 lat podczas warsztatów;

Zapraszamy do kontaktu:

Klub Integracji Społecznej „Zagórze”
Ul. Młyńska 8
84-230 Rumia
Tel. 537 807 430
Email: kis@kis.rumia.eu

Klub Integracji Społecznej „Zagórze” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 6.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa – mechanizm ZIT, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Zapraszamy również na profil Facebook